Schimbarea la fata sau fratele secret

Evangheliile sinoptice relateaza episodul Schimbarii la fata aproape identic, totusi exista unele suplimente de informatie care nu pot fi trecute cu vederea. Pentru a-l intelege complet, va trebui sa privim simultan toate cele trei texte. Diferentele nu sint scapari, ci reflecta scopurile diferite ale evanghelistilor in scrierea Evangheliilor.

Matei 17 Marcu 9 Luca 9
1 si după sase zile a luat Iisus pre Petru, si pre Iacov, si pre Ioan fratele lui si i-a suit pre dinsii intr-un munte inalt deosebi. 2 si după sase zile, a luat Iisus pre Petru, si pre Iacov si pre Ioan; si i-a suit pre dinsii in munte inalt deosebi singuri, 28 si a fost după cuvintele acestea ca la opt zile, si luând pre Petru, si pre Ioan, si pre Iacov, s-a suit in munte sa se roage.
2 si s-a schimbat la fata inaintea lor. si a stralucit fata lui ca Soarele; iar hainele lui s-au facut albe ca lumina. , si s-a schimbat la fata inaintea lor.
3 si hainele lui erau stralucind, albe foarte ca zapada, in ce chip nalbitorul pre pamint nu poate sa nalbeasca.
29 si s-a facut cind se ruga el, chipul fetei lui altul si imbrăcămintea lui alba stralucind.
3 si iata s-au aratat lor Moise si Ilie, impreuna cu dinsul vorbind. 4 si s-a arătat lor Ilie impreuna cu Moise; si graiau cu Iisus. 30 si iată doi bărbati vorbeau cu dinsul, care erau Moise si Ilie. 31 Care aratindu-se in slava, graiau de Iesirea lui, care vrea să o plinească in Ierusalim.
4 si raspunzind Petru, a zis catre Iisus: Doamne, bine este noua a fi aici; de voiesti sa facem aici trei colibe: tie una, si lui Moise una, si una lui Ilie. 5 si raspunzind Petru a zis lui Iisus: invatatorule, bine este noua a fi aici; si sa facem trei colibe: tie una, si lui Moise una, si lui Ilie una;
6 Ca nu stia ce graia, ca erau infricosati.
32 Iar Petru si cei ce erau cu dinsul, erau ingreuiati de somn; si desteptindu-se, au vazut slava lui, si pre cei doi barbati stind impreuna cu dinsul.
33 si a fost cind s-au despartit ei de la dinsul, si a zis Petru către Iisus: invatatorule, bine este noua a fi aici; si sa facem trei colibe: Una tie, si una lui Moise, si una lui Ilie, nestiind ce graia.
5 incă el graind, iata Nor luminos i-a umbrit pre ei, si iata Glas din Nor, zicind: Acesta este Fiul meu cel iubit, intru care bine am voit, pre acesta sa ascultati. 7 si s-a făcut Nor umbrindu-i pre ei; si a venit Glas din Nor graind: Acesta este Fiul meu cel iubit, pre acesta ascultati. 34 si acestea graind el, s-a făcut Nor, si i-a umbrit pre dinsii; si s-au spaimintat cind au intrat ei in Nor.
35 si Glas a fost din Nor zicind: Acesta este Fiul meu cel iubit, pre acesta sa ascultati.
6 si auzind Ucenicii, au căzut pre fetele sale, si s-au spaimintat foarte.
7 si apropiindu-se Iisus, s-a atins de dinsii, si a zis: Sculati-va, si nu va temeti.
8 si ridicindu-si ochii lor, pre nimenea nu au vazut, fara numai pre Iisus singur.
8 si de naprasna cautind ei imprejur, pre nimeni nu au mai vazut, ci numai pre Iisus impreună cu dânsii. 36 si dupa ce a fost Glasul, s-a aflat Iisus singur;
9 si pogorindu-se ei din munte, le-a poruncit lor Iisus, zicind: Nimanui sa nu spuneti vederea aceasta, pina cind Fiul Omului se va scula din morti.
10 si l-au întrebat pre el Ucenicii lui, zicind: Dar ce zic Carturarii, ca se cuvine Ilie sa vie mai-nainte ?
11 Iar Iisus raspunzind, a zis lor: Ilie adică va veni mai înainte, si va aseza toate.
12 Iar graiesc voua: Ca Ilie iata a venit, si nu l-au cunoscut pre dinsul; ci au făcut lui cite au voit; asa si Fiul Omului va să patimească de la dinsii.
13 Atunci au inteles Ucenicii, ca pentru Ioan Botezatorul le-a zis lor.
9 Iar pogorindu-se ei din munte, le-a poruncit lor ca nimanui sa nu spuie cele ce au vazut, fara numai cind Fiul Omului din morti va invia.
10 si au tinut cuvântul intre sine intrebându-se: Ce este aceea a invia din morti.
11 si l-au intrebat pre el, zicind: Caci zic Carturarii, ca Ilie se cuvine să vie mai inainte ?
12 Iar el raspunzind, a zis lor: Ilie venind mai inainte, va aseza toate. Si cum este scris de Fiul Omului, ca sa patimeasca multe si sa fie defaimat.
13 Ci zic voua, ca si Ilie a venit, si au facut lui cite au vrut, cum este scris de el.
si ei au tacut, si nimanui nu au spus în zilele acelea nimic din cele ce vazusera.


Prima precizare, esentiala pentru intelegerea evenimentelor, este ca termenul corect nu este „schimbare la fata, transfigurare” ci „metamorfoza”. In timp ce transfigurarea este doar o schimbare exterioara, de aspect, metamorfoza este o transformare completa a fiintei, care implica evolutia, trecerea la un stadiu superior.

Al doilea punct care trebuie notat este pozitionarea episodului in context. In toate trei evangheliile sinoptice, Metamorfoza are loc indata dupa invatatura privind mintuirea (ex: Luca 9:24: „Ca cine va voi sa-si mintuiasca sufletul sau, pierde-l va pe el„, etc.) si este urmata de cea mai dificila exorcizare din Evanghelii. Astfel, mult dezbatutele 6 sau 8 zile din preambul au rolul de a crea o conexiune intre Metamorfoza si invataturile precedente1.

Pentru a putea discuta despre persoanele prezente, trebuie mai intii sa fim martorii metamorfozei. Abia dupa metamorfoza apar Moise si Ilie.

Asa cum am aratat, episodul anterior este direct legat de Metamorfoza. Pentru ca de fapt, ce se discuta inainte? „Cine imi zic noroadele ca sint?” Ioan Botezatorul, Ilie, Prooroc. „Dar voi, cine imi ziceti ca sint? Iar Petru raspunzind a zis: Hristosul lui Dumnezeu. Iar El, dojenind pre dinsii, le-a poruncit nimanui sa nu spuna aceasta” (Luca 9:19-22) Nici demonilor nu le da voie sa-l numeasca Hristos (Marcu 1:24-25).

In ce consta deci metamorfoza? Care este stadiul urmator, dupa a fi „Iisus” (Mintuitorul) si „Fiul Omului”? Iisus devine „Hristosul”, adica „Unsul lui Dumnezeu”. Abia in aceasta forma este Imparatul. Pina in acest moment, El nici macar nu permite sa fie numit Hristos in public, in timp ce, dupa intrarea in Ierusalim, nu mai tagaduieste ca este Imparatul Iudeilor. Iata cum in sfirsit Iisus, devenit Hristos, cuprinde in sine intreaga Treime.

Episodul are loc noaptea2 si nu intimplator. Nu doar cu rol metaforic – pentru ca in intuneric lumina este mai usor de vazut, nici pentru ca, in traditia crestina, ziua incepe la apusul soarelui3, deci noaptea nu este sfirsitul, ci inceputul unei noi zile. Principalul motiv este ca Lumina a fost creata in intuneric (Geneza 1:3-5).

Acum abia putem arunca o privire asupra personajelor de fata.

Avem pe de o parte pe Hristos, apoi pe Moise si Ilie „in slava”. Cine poate sta „in slava”, care este vehiculul Domnului? Doar Dumnezeu insusi. Dar cum de sint Moise si Ilie Dumnezeu? Moise, care reprezinta Legea – o lege ce am vazut ca este de fapt un Legamint – adica autoritatea, este totodata conducatorul evreilor in timpul Exodului, crescut la curtea Faraonului, adoptat fiind de catre fiica Faraonului, deci este si print (Exodul 1:10). Pe scurt, Moise il reprezinta pe Dumnezeu Tatal. Ilie, ii reprezinta pe prooroci. Dar ce fac proorocii? Transmit mesajele primite direct de la Ingerul Domnului. Pe scurt, Ilie reprezinta Cuvintul. Iar Hristos se reprezinta pe sine, ca Fiu si Mostenitor (Uns) al lui Dumnezeu. Aceste trei personaje sint aratarea Treimii Ceresti („in slava”)

Pe de alta parte, ii avem pe cei trei apostoli, Ioan, Iacov si Petru. Sa-i vedem pe fiecare in parte. In finalul episodului, ni se explica asocierea dintre Ioan si Ilie. Ioan, este de fapt chiar Ilie, in forma trupeasca. Iacov este numele pe care l-a purtat Israel, intemeietorul, tatal (la propriu) poporului ales, inainte de a se lupta cu Domnul. Putem deci asocia pe Iacov cu Moise, in calitate de reprezentant al Tatalui. Ramine ca Petru il reprezinta pe Fiu. Ori nu am fi putut face aceasta alipire daca Hristos participa la adunare in forma sa de Fiu al Omului.

Dar ce temei avem pentru a-l considera pe Petru Fiul lui Dumnezeu? Tocmai cuvintul lui Dumnezeu. Daca, la Botezul lui Hristos, Duhul Sfint se arata sub forma unui porumbel, aici Dumnezeu coboara in slava pentru a-l confirma pe Petru. Norul luminos este insasi Slava Domnului, asa cum apare ea in Exodul 13:21 „Dumnezeu ii calauzea ziua in stilp de nor, iar noaptea in stilp de foc, ca sa le arate calea” Ce se spune despre Iisus? Ca va boteza cu foc!

Mai mult inca, asa cum lui Iisus Ioan ii refuza mai intii botezul, iar El trebuie sa confirme verbal ca doreste acest botez (Matei 3:14-15Iar Ioan îl oprea pre el, zicind: Eu am trebuinta a ma boteza de Tine, si Tu vii catre mine? si raspunzind Iisus, a zis catre el: Lasa acum, ca asa este cu cuviinta noua, ca sa plinim toata dreptatea. Atunci l-a lasat pre El.„), si Petru trebuie sa confirme verbal ca se ofera pe sine4. Dumnezeu isi respecta promisiunile si, pentru ca a dat oamenilor liberul arbitru, nu obliga pe nimeni, nici macar pe proprii sai Fii, sa faca un lucru pe care nu l-au ales singuri. Ori ce spune Petru, „nestiind ce graieste”? „bine este noua a fi aici; si sa facem trei colibe: tie una, si lui Moise una, si lui Ilie una„(Marcu 9:5) Trei trupuri, trei colibi pentru cele trei persoane ale Treimii Celeste5.  El propune nimic altceva decit sa-i aduca din cer pe pamint! „Vie imparatia Ta! precum in cer, asa si pre pamint” (Matei 6:10) Si nu oricum, ci lasind sufletele lor la o parte, pentru a le primi pe cele dumnezeiesti6.

Dupa ce Petru da dovada de atita dragoste si daruire incit renunta la sine insusi, ce spune Glasul din Nor? „Acesta este Fiul meu cel iubit, pre acesta sa ascultati.”  (formula „intru care am bine voit” apare doar la Matei). Nu prea seamana cu vorbele de la Botez, nu-i asa7? Petru este de altfel singurul om care a fost botezat chiar de Dumnezeu si aceasta nu in cadrul, sau in urma unor viziuni, sau intimplari exceptionale: ” si eu zic tie: ca tu esti Petru, si pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu o vor birui pe dinsa8(Matei 16:18) El a fost ales direct, asa cum Maria a fost aleasa direct pentru a-l naste pe Iisus. Intrucit am vazut ca prin Iisus, cu exceptia citorva momente notabile, vorbeste insusi Dumnezeu, il putem considera pe Petru finul, deci fiul spiritual al lui Dumnezeu, adica fratele lui Iisus, inca dinainte de a fi confirmat in noaptea Metamorfozei.

Oare nu este si aceasta o metamorfoza, confirmarea lui Simon ca Petru, din pescar in apostol si apoi in Capul Bisericii?

In Evanghelia dupa Ioan nu regasim evenimentul in forma de mai sus, dar regasim confirmarea lui Petru. „Deci daca au prinzit, a zis lui Simon Petru Iisus: Simone al lui Iona, iubesti-ma mai mult decit acestia ? Zis-a lui: Asa Doamne, tu stii, ca te iubesc. Zis-a lui: Paste mieluseii mei. Zis-a lui iarasi a doua oara: Simone al lui Iona iubesti-ma ? Raspuns-a lui: Asa Doamne, tu stii, ca te iubesc. Zis-a lui: Pastoreste oile mele. Zis-a lui a treia oara: Simone al lui Iona, iubesti-ma ? S-a mihnit Petru, caci a zis lui a treia oara: Iubesti-ma ? si a zis lui: Doamne, tu toate stii, tu stii ca te iubesc. Zis-a Iisus lui: Paste oile mele. 9” (Ioan 21:15-18) Iisus inviat si proslavit este Iisus metamorfozat. Asa cum in episodul Schimbarii la fata, din el se proiecteaza toate persoanele Treimii, aici fiecare persoana in parte il intreaba pe Petru si, in urma raspunsului acestuia, il reconfirma drept pastor al turmei sale, adica drept mostenitor. Ori doar un Fiu il poate mosteni pe Tata.

Schimbarea la fata este cheia crestinismului, pentru ca ne arata cele doua biserici – Biserica luptatoare, pe Pamint, adica in fiinta si Biserica biruitoare, in Cer, adica in transcedenta – avind drept cap pe Petru si respectiv pe Hristos.

O urmare neasteptata a intelegerii Schimbarii la fata este decriptarea episodului naucitor din Ioan 19:26-27Deci Iisus vazind pre Maica sa, si pre Ucenicul stind, pre care iubea, a zis Maicii sale: Femeie, iata Fiul tau. Dupa aceea a zis Ucenicului: iata Muma ta; si dintru acel ceas o a luat pre dinsa Ucenicul intru ale sale.” Cine poate fi fiul Mariei decit Iisus insusi? Deci El trece in Duh in Ucenicul cel mai iubit. Si cine ar putea sa-l primeasca pe Fratele lui Petru, decit fratele lui Petru, cel intii chemat dimpreuna cu el? Ucenicul cel mai iubit este, deci, Sfintul Apostol Andrei. 10

Ba mai mult, Sfintul Andrei este reconfirmat in Ioan 21:20-23 „Iar intorcindu-se Petru, a vazut pre Ucenicul, pre care iubea Iisus, mergind după el, care a si cazut la cina pre Pieptul lui, si a zis: Doamne, cine este cela ce va sa te vinza? Pre acela vazindu-l Petru, a zis lui Iisus: Doamne, dar acesta ce? Zis-a Iisus lui: De voi vrea sa ramina acesta pina voi veni, ce-ti este tie ? Tu urmeaza mie. Deci a iesit cuvintul acesta intre frati, ca Ucenicul acesta nu va muri; si nu a zis Iisus lui, ca nu va muri; ci, de voi vrea sa ramina acesta pina voi veni, ce-ti este tie?” Oho, afirmatia ca Sfintul Andrei este inlocuitorul lui Iisus pina la A Doua Venire este intarita prin repetitie! Avem cu alte cuvinte un frate stiut si unul secret (niciodata nu este numit direct, ci il aflam doar prin deductie), amindoi Fii ai lui Dumnezeu si Capi ai Bisericii11. Se pregatea deja Dumnezeu sa-l trimita pe Petru in lupta cu Antihristul, lasind-ul pe Sfintul Andrei cap al ortodoxiei, in tara Sfintului Andrei si printre noul neam ales, pentru ca oile cuminti sa nu se piarda pina la Judecata? Ba mai mult, repara acesti frati cumva greseala lui Cain fata de Abel?


 1. Nu putem desconsidera complet interpretarea numerelor data de Parintele Noël TANAZACQ, Paris: „Hristos face pe Om sa treaca de la 6 (care semnifica refuzul unirii cu Dumnezeu) la 8 (Invierea).”, desi nu exista nici un temei in text sau scripturistic pentru a considera evangheliile ca fiind una in continuarea celeilalte. Mai degraba gasim aici un efort de memorie al evanghelistilor pentru a situa momentul in timp, calculind ziua exacta a evenimentelor – precum noi zicem „era prima duminica dupa cutare eveniment”. Se pare ca ziua din saptamina era importanta, aleasa anume de Hristos pentru semnificatia ei. Din pacate, evanghelistii au presupus ca toata lumea stie in ce zi a saptaminii au fost spuse invatamintele despre mintuire, asa ca noi nu mai putem urma rationamentul ca sa plasam Metamorfoza intr-o anume noapte. Ar putea fi simbata spre duminica, ziua Domnului, sau ar putea fi duminca spre luni, dimineata unui nou inceput, dar nu avem dovezi. 
 2. Iar Petru si cei ce erau cu dinsul, erau ingreuiati de somn; si desteptindu-se, au vazut slava lui” (Luca 9:32) 
 3.  Modul bisericesc de a calcula zilele isi are originea in Geneza 1:5: „Si a fost seara, si a fost dimineata: ziua intii„ 
 4. vezi Luca 9:24, pasajul anterior Metamorfozei: „Ca cine va voi sa-si mintuiască sufletul sau, pierde-l-va pre El; iar cine-si va pierde sufletul sau pentru Mine, acesta il va mintui pre dinsul. „ 
 5. Pentru a intelege mai bine, vezi si Luca 17:21ca iata Imparatia lui Dumnezeu inlauntrul vostru este.” De aceea, Petru a grait fara sa stie (cu sensul de a intelege) ce spune, pentru ca aceasta invatatura inca n-o primisera. Insa putem citi „nestiind ce graieste” si ca „vorbind fara sa stie (cu sensul de a fi constient de) ce spune”, adica spunind cuvintul lui Dumnezeu. Astfel, lui i s-a dat in acel moment darul profetiei, prin pogorirea Duhului in nor asupra sa. 
 6. Sint doar 3 colibi, si nu 6, cite nume regasim in text.  Din 6 (numarul Antihristului) se fac 3 perechi (numarul Treimii), prin dragoste si lepadare de sine – iata biruinta asupra Antihristului. 
 7. Exista pareri potrivit carora, in 2Petru 1:10-19, Petru repovesteste Metamorfoza. Nimic mai departe de adevar. De fapt, el se justifica pe sine ca Fiu si Cap al Bisericii, facind o paralela intre Glasul de la Botez si Glasul de la Schimbarea la fata. Dupa ce repeta episodul si vorbele de la Botez, continua: „si acest glas noi l-am auzit din Cer pogorindu-se, fiind cu dinsul în Muntele cel Sfint„. Acelasi glas, nu aceleasi vorbe). Promisiunea lui Petru catre Biserica sa este cea a Fiului:  „Iar ma voi nevoi si pururea a va avea pre voi si dupa iesirea mea, ca sa faceti pomenire de acestea” – vezi „iesirea in Ierusalim” despre care vorbeste Iisus cu Moise si Ilie la Metamorfoza, anume iesirea din trup, Petru stiind deja ca ii va urma lui Iisus (Ioan 21:19). Oare „Urmeaza mie” se refera doar la Rastignire? Nu cumva si la Inviere? 
 8. Sint multe schimbari de nume in Biblie, dar aceasta este singura infaptuita de Dumnezeu in trup, sub forma lui Iisus. 
 9. Paste si pastoreste sint oarecum diferite, unul inseamna hrana („Domnul ma paste si nimic nu-mi va lipsi” Ps 22:1) si altul indrumare. Recunoasteti originea triplei intrebari care se pune si astazi la botez? „Te lepezi de Satana?” 
 10. Sfintul Apostol Andrei s-a stabilit in Dobrogea, crestinind Romania. Evanghelia dupa Ioan ne spune ca pe Maria ” o a luat pre dinsa Ucenicul intru ale sale.„(Ioan 19:26) L-a insotit deci si ea pe Sfintul Andrei? Al ei sa fie patutul de piatra din pestera, despre care ghidul spune ca e al unui ucenic (fara temei biblic)? De aici sa provina traditia prin care Romania este „Gradina Maicii Domnului”? Si mai mult, despre ce neam e vorba in Matei 21:43, daca Fiul insusi a fost trimis „incognito” sa propovaduiasca intr-un loc anume? 
 11. Inevitabil, ne ducem cu gindul la expresia prin care Iisus este numit Fiul cel intii nascut, precum si la numeroasele pasaje in care sint mentionati fratii lui Iisus: Matei 12,46; Marcu 3,31-35; Luca 8,19,20; Ioan 2,12; Matei 13,35; Marcu 6,3; Fapte 1,14; I Cor. 9,5. Unul anume ne pune pe ginduri. „Iar pre altul din Apostoli nu am vazut, fara numai pre Iacov fratele Domnului.„(Galateni 1:19) – Intr-adevar, avind in vedere ca norul pogoara peste toti trei apostolii prezenti, am putea interpreta ca toti trei au fost numiti Fii ai Domnului, fapt totusi discutabil, deoarece adresarea este la singular, imediat dupa ce vorbeste Petru, iar majoritatea celorlalte dovezi biblice nu sustin aceasta idee. Daca citim ce scrie, cu mintea libera de prejudecati, intelegem ca de fapt Iacov nu e numit fratele lui Iisus, ci fratele Domnului! Sigur ca da! E cu totul alta mincare de peste! Ioan si Iacov reprezinta permanent celelalte doua persoane ale treimii, precum au facut-o in clipa Metamorfozei. A avut loc oare pogorirea in Duh a persoanelor treimii in Ioan si Iacov, dupa cum a propus Petru? Hmmm. Cam multi vorbitori in Numele Domnului se numesc Ioan, pentru a fi ceva intimplator ;) 
Reclame

3 comentarii

Opinii? Comentarii? Aici le puteti exprima liber:

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s